Google Tarot Falı Bak,Tarot Bak,Tarot Falı,Tarot Falıma Bak,Fal Bak,Falcı

İskambil Falı Çeşitleri ve İskambil Falı Bakılışı

İskambil kartları ile fal bakmak yüzyıllardır süregelen bir fal türüdür. İskambil falının pek çok şekli bulunmaktadır. Kartomani ismini taşıyan iskambil falında, fala tek başına bakmak uğursuzluk sayılmaktadır. İskambil falı, kural olarak iki kişi arasında bakılmaktadır. Bu iki kişiden biri süje, yani falına bakılan kişi, ikinci kişi ise de fala bakan kişidir. Günümüzde iki farklı türde iskambil falı bulunmaktadır; bunlar otuz ikilik deste ile bakılan fallar ve elli ikilik deste ile bakılan fallardır.

İskambil Falı
İskambil Falı

İskambil falında yer alan kural gereğince, iskambil kağıtlarını falına bakılan kişi kesmelidir. Daha sonra ise fala başlamadan önce, bir kağıt falına bakılan kişiyi temsil etmesi amacı ile seçilir. Eğer falına bakılan kişi esmer ise, bayanlar maça kızı; baylar için maça papazı seçilmelidir. Eğer falına bakılan kişi sarışın ise baylar için karo papazı; bayanlar için karo kızı ve son olarak da falına bakılan kişi eğer kumral saçlı ise, mavi veya yeşil gözlü ise, baylar için kupa papazı; bayanlar için kupa kızı seçilmelidir.

İskambil Falı Bak
İskambil Falı Bak

İki türü bulunan iskambil falının otuz iki deste ile bakılan türü için elli ikilik deste içerisinden ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılılar ayrıldıktan sonra alan otuz iki kağıt içerisinde her biri üst balını ve alt yanını ayırt edebilecek şekilde işaretlenir. Bunun sebebi ise her kağıdın açılış sırasında doğru veya ters gelişine göre anlamı değişir.

İskambil falının diğer türü olan otuz ikilik deste ile bakılan fal türüne nazaran daha kolay bir dağılıma dayanmaktadır. Bir deste iskambil kağıdı içerisinde elli iki adet kağıt yer almaktadır. Ayrıca elli iki karttan oluşan bu deste içerisinde yer alan kağıtlar kupa, karo, maça ve sinek olacak şekilde dört gruba ayrılmıştır.

İskambil Falıma Bak
İskambil Falıma Bak

İskambil falının elli ikilik deste ile bakılan türünde kendi falına bakacak kişi, bir deste iskambil içerisinde bir kart çeker ve bu kartın anlamına bakarak falını yorumlamaktadır. Ayrıca bu fal türüne bakabilmek için mutlak suret ile iskambil kağıdının bulunması mecburi değildir. Her ne kadar en makbul olanı iskambil kağıdından çekmek sureti ile fala bakmak ise de, iskambil kağıdı bulunamadığı takdirde, akılda iskambil destesi içerisinde bir kart tutarakta iskambil falı bakılabilmektedir.

İskambil falının her iki türü içerisinde de kartların farklı anlamları vardır. Özellikle otuz ikilik deste ile bakılan iskambil fal türünde yer alan as, papaz, kız, vale, onlu, dokuzlu, sekizli ve yedili kartların farklı anlamları bulunmaktadır. Tabii ki bu iskambil destesinin yedili kartı ile as kartı arasında yer alan bu kartların grupları da farklı anlamlar taşımaktadır. Yani maça, karo, kupa ve sinek gruplarında yer alan aynı sayıdaki kartlar da farklı anlamlar taşımaktadır. Bunun dışında yine aynı şekilde kağıtların ters olması da farklı anlamları falına bakılan kişiye sunmaktadır.

Hakkında 

FAL belki gerçek belki değil benim amacım sizlere, bu fal oyunu hakkında bilgi vermek ve bazı tarot fallarının nasıl bakıldığı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlamaktır.

    Find more about me on:
  • facebook
  • googleplus
  • twitter