Google Tarot Falı Bak,Tarot Bak,Tarot Falı,Tarot Falıma Bak,Fal Bak,Falcı

Tarot Falı

TAROT FALI:

 

Varoluşundan bu yana insanoğlunun dizginleyemediği tek şey ‘merak dürtüsü’ olmuştur. İnsanlık bu dürtü yüzünden bilinenden asla tatmin olmamış, hep daha fazlasını öğrenmek istemiştir. İlk olarak yaşadığı dönemin gizemlerini daha sonra geçmişini araştıran insanoğlu en sonunda, en zor olana, yani geleceği öğrenmeye yönelmiştir. Bu merak sayesinde geleceği tahmin etme yöntemleri ve araçlarını içeren ‘kehanet sanatları’ oluşmuştur. Günümüz popüler kültüründe bu kehanet yöntemlerinin en basiti olan ‘fallar’ geniş bir yer tutmaktadır. Birçok fal çeşidi olmakla birlikte(kahve, zar, sarkaç,tarot… vs.) falların yaygınlığı kültüre, coğrafi özelliklere ve hatta dini inançlara göre değişmektedir fakat tarot falı bunların içinde en yaygını ve en popülerliğini kaybetmemiş olanıdır. Hatta ve hatta bu popülerliğin günden güne artmakta olduğunu her köşe başında cüzi miktarlara tarot falı baktırabileceğimiz kafelerden restoranlardan, bu iş için özel olarak hizmet veren işletmelerden ve internet sitelerinden anlayabiliriz.Peki,popüler kültürde bu kadar yer etmiş olan tarot falı hakkında gerçekten neler bilmekteyiz?

 

Tarih boyunca tarot falı spekülatif bir konu olma özelliğini korumuştur. Bu durum tarot hakkındaki tarihsel verilerin  kısıtlı olmasından ötürüdür.Tarot kartları ilk olarak Sanskritçe de kral,vali anlamlarına gelen ‘nabab’ sözcüğünden türeyen ‘naibi’ adıyla anlımaktaydı.Bu günkü kullanım şekli olan tarot kelimesi 1500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır,Fransızcadır ve İtalyancada ki kullanımı olan ‘tarocchi’ kelimesinden türemiştir.Yine birçok kültürde ve dilde farklı adlarla anılan tarot kartlarının isimlendirmesinin ilk nerede yapıldığı gizemini korumaktadır.Kartlar yüzyıllar boyu pek çok şekil ve desende çizilmesine karşın genel hatlarında bir değişiklik olmamıştır.Tarot destesi Büyük Arkana (arkana major) ve Küçük Arkana (arkana minör) olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.Bir kısım tarihçiler tarotun kökeninin Hindistan’a dayandığından şüphelenirler,çünkü kartların ana sembolleri aynı zamanda Hindu tanrıların da sembolleridir.En akla yatkın teori ise sadece büyük arkana’nın daha eski bir kökene dayandığı,küçük arkana’nın ise ortaçağ döneminde ortaya çıktığıdır.Böylece,küçük arkananın dört serisi adını ortaçağın sınıflarını temsil eden dört kavramdan almıştır.(kılıçlar=şövalyeler,kupalar=rahipler paralar=tüccarlar,değnekler=çiftçiler)Diğer bir tartışma konusu ise tarot falının nasıl yayıldığıdır.Tarot falı denilince akla gelen Çingeneler yani romanlardır.Fakat yapılan tarihi araştırmalar sonucunda Çingenelerin fala daha ziyade el falına ve daha sonra da normal oyun kartlarını kullanarak fala baktıkları ortaya çıkmıştır.Tarot falının yayılması söz konusu olduğunda araştırmacılar daha çok haçlılar üzerinde durmaktadır.

 

Yazılı kaynaklar göstermektedir ki, Tarot kartları sadece kehanetleri öğrenmek için kullanılmamıştır. Avrupa da Tarot briçe benzeyen bir kart oyununu oynamak için soylular arasında asırlarca kullanışmış ve hala –özellikle Fransa’da- oynanmaktadır. Tarihsel sürece baktığımızda tarot kartlarının geleceği öngörmek ve gizli öğretileri öğrenmek amaçlı kullanımı 20. yüzyılın başlarına dayanır.A.E. Waite Hermesçi Altın Şafak  adlı bir tarikatın önemli bir üyesiydi ve aynı tarikatın başka bir üyesi olan Ressam Pamela Colman Smith ile birlikte kartların yeni bir vizyon kazanmasını sağladılar.Bu yeni deste white-smith destesi olarak anılır ve en bilinen tarot destelerinden bir tanesidir.

 

Daha öncede bahsettiğimiz üzere tarot kartları 2 seriden oluşur. Büyük arkana da 22, küçük arkana da ise 56 kart vardır.Büyük arkana psikolojimizde ki özel ve anlamlı durumları tanımlar.Çarpıcı,belirgin imgeler, eski din ve öğretilerden esintiler taşır.(Deli,büyücü,başrahibe,kader çarkı,imparator,asılmış adam,güneş,ay,yıldız…) Küçük arkana ise 56 karttan oluşmaktadır ve günlük yaşam koşullarını ve olayları anlatır. 10 kart Asalar(değnekler), 10 kart Kılıçlar, 10 kart Kupalar, 10 Tılsımlar ve geriye kalan 16 kart ise Saraylı Kartları olarak tanımlanır. Yukarıda bahsettiğimiz tüm unsurlardan da  anlaşılacağı üzere tarot kartlarının hayatta kalmasının, günümüze kadar popülaritesini sürdürmesinin ve daha da sürdürecek olmasının esas sebebi evrensel,kolay anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir dili olmasıdır.

 

Hakkında 

FAL belki gerçek belki değil benim amacım sizlere, bu fal oyunu hakkında bilgi vermek ve bazı tarot fallarının nasıl bakıldığı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlamaktır.

    Find more about me on:
  • facebook
  • googleplus
  • twitter